Zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars streven naar voortdurende verbetering van de kwaliteit van zorg en gezondheid, en daarmee de kwaliteit van leven voor hun verzekerden. Als het gaat om ingewikkelde zorgvragen werken we samen met zorgverzekeraars binnen individuele begeleidingstrajecten, maatwerkoplossingen en het ondersteunen van teams in zorginstellingen.

“De zorg was op maat, inhoudelijk beter, efficiënter en daarmee goedkoper.”

Zorgverzekeraars worden met regelmaat overvallen met torenhoge kosten van interimteams en zzp’ers die worden ingezet tijdens crisissituaties. Met onze samenwerking komt er grip op de kosten, wordt de kwaliteit gegarandeerd en werken we naar stabilisatie en normalisatie. Onze inzet is doelmatig en tijdelijk, zodat men niet afhankelijk wordt van externe professionals.

Onze diensten:

Regisseur complexe casuïstiek

Waar situaties vastlopen kijken onze perspectiefregisseurs samen met de cliënt, de wettelijk vertegenwoordiger en de betrokken partijen hoe passende hulp tot stand kan komen conform een reëel en zingevend toekomstperspectief. De rol van de regisseur is belangrijk en niet altijd makkelijk. In het belang van de inhoud vraagt de rol een zekere afstand. Een meer zakelijke benadering, om het proces zorgvuldig te kunnen bewandelen met elkaar. Daarnaast is het juist van belang de mensen in dit proces centraal stellen. In de kern gaat het hierom het leggen van de juiste verbindingen, vanuit contact.

Maatwerkoplossingen en overbruggingszorg

Wij zijn landelijk betrokken bij tal van maatwerkoplossingen voor jongeren en volwassenen die vast zijn gelopen in de bestaande structuren. Maatwerkoplossingen vinden we door domein-overstijgend te denken en handelen. Samen met betrokken zorgaanbieders (vaak in onderaanemerschap) kijken we opnieuw naar de mogelijkheden en proberen we iets unieks toe te voegen waardoor de impasse doorbroken wordt. Soms is een tussenstap nodig om een crisissituatie te voorkomen. Op dergelijke momenten realiseren wij zogenaamde overbruggingszorg.

Inhoudelijke ondersteuning aan Crisis- en Ondersteuningsteams:

Care Consultancy werkt samen met zorginstellingen en Crisis- en Ondersteuningsteams.
Doel is het voorkomen van crisisopnames of uitplaatsingen, het verkorten van de duur van crisisopnames en het succesvol laten terugkeren van de cliënt na crisisopname. In goede afstemming bieden wij hands-on-ondersteuning tot het moment dat de vaste medewerkers de volledige zorg weer kunnen overnemen.

Consultatie en advies

Soms is er sprake van een dermate ingewikkelde situatie dat de hulpvraag van de cliënt moeilijk beantwoord kan worden in de bestaande context. Onze adviseurs en casemanagers kijken samen met de cliënt en de direct betrokkenen naar de ontstane situatie en de vraag achter het gedrag. Met hands-on-ondersteuning werken wij toe naar overzicht, stabiliteit en nieuw perspectief.