Cliënt

Wij zijn er voor mensen in kwetsbare situaties en met meervoudige problematiek. Zowel jeugdigen als volwassenen. Zowel ambulant als binnen residentiele voorzieningen. Geen vraag blijft onbeantwoord.

“Voor het eerst is er niet over mij, maar met mij gepraat.”


Oprecht contact is het startpunt. Zo komen we samen tot maatwerk dat gericht is op normalisatie en volwaardig leven.

 

Wij zijn er voor:

  • Mensen met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag
  • Mensen met een psychische hulpvraag en/of psychiatrische problematiek
  • Jeugdigen en gezinnen die vastlopen in opvoedvraagstukken
  • Forensische zorg op het snijvlak van strafrecht, zorg en veiligheid

Onze diensten:

Individuele begeleiding

Wij bieden (intensieve) individuele begeleiding die volledig is afgestemd op de vraag van de cliënt. Zowel in de thuissituatie als binnen residentiele voorzieningen en voor alle leefgebieden. Ons maatwerk is gericht op normalisatie en volwaardig leven. Wij werken veelal in onderaannemerschap samen met (reeds betrokken) zorgaanbieders.

Samen bouwen aan een sociaal netwerk

Wij staan voor relationele zorg. Hier hoort ook het bevorderen en inzetten van sociale netwerken bij ten behoeve van een volwaardig leven met een duurzame steunstructuur.

Inzet van een perspectiefregisseur

Onze perspectiefregisseurs kijken samen met de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger hoe passende hulp tot stand kan komen conform een reëel en zingevend toekomstperspectief. We zijn ervaren met de totstandkoming  van hulp over de domeinen heen en hebben een actief netwerk van experts vanuit zorgaanbieders, gemeentes en zorgverzekeraars.

Advies en consultatie

Soms is er sprake van een dermate ingewikkelde situatie dat de hulpvraag van de cliënt moeilijk beantwoord kan worden in de bestaande context. Onze adviseurs en casemanagers kijken samen met de cliënt en de directbetrokkenen naar de ontstane situatie en de vraag achter het gedrag. Met advies, concrete handvatten en hands-on-ondersteuning werken wij toe naar overzicht, stabiliteit en nieuw perspectief.

Creatieve woonoplossingen

Wanneer er geen bestaande woonoplossingen voorhanden zijn realiseren wij woonruimte op maat, in de vorm van een mobiele woonunit of een tiny house. Wanneer passend bouwen we samen met de cliënt aan diens eigen stekkie.

Dagbesteding

Zonder een prettige daginvulling staat goede zorg op los zand. Om die reden zijn we in de provincie Utrecht een intensieve samenwerking aangegaan met Dagbes-Thee-Ding (opgezet door onze medeoprichter Rob de Munck). Naar gelang de interesses van de deelnemer kan de dagbesteding bestaan uit het verbouwen van gewassen, het bedienen van gasten in het theehuis, of het opknappen van meubels en een oude sloep. In hun werk en contact zijn cliënten en medewerkers gelijkwaardige collega’s met eigen verantwoordelijkheden.

 

Ook in andere regio’s denken we graag mee in mogelijkheden rondom passende daginvulling/dagactivering.