Zorgaanbieder

Met regelmaat staan zorgaanbieders voor grote uitdagingen. Soms is extra ondersteuning, een andere kijk of maatwerk nodig. Wij zijn een partner waarop gerekend kan worden als het verschil moet worden gemaakt.

“We konden uitvoering geven aan ons plan, regie behouden en werden daarin echt gesteund.”


Wij doen en denken mee en laten niet los als het ingewikkeld wordt. Maar onze inzet is altijd tijdelijk. Daarom zijn we gericht op het bestendigen en versterken van bestaande structuren, waardoor onze betrokkenheid op den duur - gefaseerd en planmatig - overbodig wordt.

Onze diensten:

Coaching voor professionals, leidinggevenden en bestuurders

Voor organisaties in zorg en welzijn is het functioneren en welbevinden van personeel van essentieel belang. Of het nu gaat om zorgprofessionals in de directe uitvoering, een zorgmanager, teamleider of directielid. Wij bieden coaches met ruime ervaring in de genoemde disciplines. Geen mooie praatjes, maar op een no-nonsense-manier samen optrekken in de ontwikkeling die nodig is. Het in de kracht zetten van degene die coaching ontvangt is het ultieme doel.

Maatwerkoplossingen en overbruggingszorg

Wij zijn landelijk betrokken bij tal van maatwerkoplossingen voor jongeren en volwassenen die vast zijn gelopen in de bestaande structuren. Maatwerkoplossingen vinden we door domein-overstijgend te denken en handelen. Samen met betrokken zorgaanbieders (vaak in onderaannemerschap) kijken we opnieuw naar de mogelijkheden en proberen we iets unieks toe te voegen waardoor de impasse doorbroken wordt. Soms is een tussenstap nodig om een crisissituatie te voorkomen. Op dergelijke momenten realiseren wij zogenaamde overbruggingszorg.

Nieuwe initiatieven opstarten/transformeren

Het in de praktijk brengen van nieuwe initiatieven vergt soms echter extra specialistische kennis. Onder regie van de zorgaanbieder geven wij samen vorm aan een nieuw initiatief. Zodra stabiliteit ontstaat gaan wij over op integratie en volledige overdracht, waardoor onze betrokkenheid overbodig wordt. De unieke deskundigheid van een zorgaanbieder in combinatie met onze ervaring en flexibiliteit, maakt dat zorgaanbieders de transformatie kunnen realiseren van grootschalige leefgroepen naar kleinschalige woon- behandelcombinaties. Dit sluit aan bij de trend in de sector: zo thuis als mogelijk, zo gewoon als mogelijk en kleinschalig.

Volledige interimteams binnen 48 uur

Voor vastgelopen situaties bieden wij volledige, multidisciplinaire interimteams binnen slechts 48 uur. Vanzelfsprekend opereren we niet solistisch, maar zoeken we aansluiting bij de cliënt, diens ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger. Vaak werken we in onderaannemerschap en/of onder regie van een (reeds betrokken) zorgaanbieder.