Gemeente

Gemeentes hebben de afgelopen tijd veel verantwoordelijkheden gekregen. Dit zorgt voor uitdagingen, maar ook voor kansen. Wij denken mee en creëren  doe-kracht om bestaande structuren te versterken en nieuwe initiatieven op te zetten.

“De gesloten plaatsing is voorkomen door kortstondige samenwerking in een netwerk.”


Onze flexibiliteit kan tijdelijk het noodzakelijke verschil maken. We hebben focus op de inhoud, maar slaan ook acht op de verhoudingen tussen partners en instanties, om zo tot de beste oplossingen te komen.


 

Onze diensten:

Procesregie

Waar situaties vastlopen kijken onze perspectiefregisseurs samen met de cliënt, diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger en de betrokken partijen hoe passende hulp tot stand kan komen, conform een reëel en zingevend toekomstperspectief.

Maatwerkoplossingen en overbruggingszorg

Wij zijn landelijk betrokken bij tal van maatwerkoplossingen voor jongeren en volwassenen die vast zijn gelopen in de bestaande structuren. Maatwerkoplossingen vinden we door domein-overstijgend te denken en handelen. Samen met betrokken zorgaanbieders (vaak in onderaannemerschap) kijken we opnieuw naar de mogelijkheden en proberen we iets unieks toe te voegen waardoor de impasse doorbroken wordt. Soms is een tussenstap nodig om een crisissituatie te voorkomen. Op dergelijke momenten realiseren wij zogenaamde overbruggingszorg.

Coaching

Het functioneren en welbevinden van personeel is van essentieel belang. Of het nu gaat om wijkteammedewerkers, straathoekcoaches, consulenten, beleidsmedewerkers jeugd, medewerkers expertteam of medewerkers Centrum Jeugd en Gezin. Wij bieden coaches met ruime ervaring in de genoemde disciplines. Geen mooie praatjes, maar op een no-nonsense-manier samen optrekken in de ontwikkeling die nodig is. Het in de kracht zetten van degene die coaching ontvangt is het ultieme doel.

Nieuwe initiatieven opstarten

Vaak ontbreekt het niet aan goede ideeën. Het in de praktijk brengen van deze nieuwe initiatieven vergt soms echter extra specialistische kennis. Onder regie van de gemeente geven wij samen vorm aan het nieuwe initiatief. Zodra stabiliteit ontstaat gaan wij over op integratie en een volledige overdracht, waardoor onze betrokkenheid overbodig wordt.

Straathoekwerk

Straathoekwerkers zoeken contact met mensen en groepen die zichzelf vaak ongehoord voelen. Ze doen dit op een open, positieve en integrale manier met respect voor de eigenheid. Straathoekwerkers lijken uit ons straatbeeld verdwenen en daarmee de ogen en oren van misschien wel de meest effectieve, preventieve vorm van laagdrempelige hulp. Steeds meer gemeentes kiezen ervoor de straathoekwerker weer een plek te geven. Wij hebben ervaren straathoekwerkers die in uw wijk helpen om deze unieke hulp weer een plek te geven, juist als het onrustig of onveilig is. Dit zijn Streetwise professionals die weten aan te sluiten en verbinden op het snijvlak van burgerschap, zorg en veiligheid.

Dagbesteding

Zonder een prettige daginvulling staat goede zorg op los zand. Om die reden zijn we in de provincie Utrecht een intensieve samenwerking aangegaan met Dagbes-Thee-Ding (opgezet door onze medeoprichter Rob de Munck). Naar gelang de interesses van de deelnemer kan de dagbesteding bestaan uit het verbouwen van gewassen, het bedienen van gasten in het theehuis, of het opknappen van meubels en een oude sloep. In hun werk en contact zijn cliënten en medewerkers gelijkwaardige collega’s met eigen verantwoordelijkheden.

 

Ook in andere regio’s denken we graag mee in mogelijkheden rondom passende daginvulling/dagactivering.