Onderwijsinstelling

Soms zijn er omstandigheden waardoor kinderen/jongeren (tijdelijk) niet naar school gaan. Wij werken outreachend, zijn stevig, maar ook uitnodigend, waardoor onderwijs weer op gang komt.

“Deze preventieve inzet van ambulante jeugdhulp bevordert de veiligheid en het leerklimaat op onze school.”

Wij verbinden en zetten mensen in hun kracht vanuit oprecht contact. Of het nu gaat om leerlingen of personeel. Wij doen wat nodig is: hands-on en no-nonsense.

Onze diensten:

Coaching

Het functioneren en welbevinden van personeel is van essentieel belang. Of het nu gaat om leerkrachten, ambulant werkers, gedragsdeskundigen, stafmedewerkers of conciërges.

Wij bieden coaches met ruime ervaring in de genoemde disciplines. Geen mooie praatjes, maar op een no-nonsense-manier samen optrekken in de ontwikkeling die nodig is. Het in de kracht zetten van degene die coaching ontvangt is het ultieme doel.

Leren leren

Er zijn situaties waarin jongeren vastlopen in onderwijs. Dat geeft problemen op school, in de klas en voor de ontwikkeling van jongeren. Wij hebben ervaring met situaties waarin kinderen weer moeten leren leren. Door het tijdelijk toevoegen van een sociotherapeut in de onderwijssituatie, proberen we op maat en met de leerkracht weer terug te werken naar een gewone situatie. Soms is er veel meer aan de hand en is uitval in onderwijs voortvloeiend aan de ingewikkelde thuissituatie of andere problematiek. Dan vormen we een proactieve, verbindende schakel tussen ouders, de jongere zelf, betrokken (jeugd-) hulpverlening en het onderwijs, om zo uit de ontstane impasse te komen.